MGB Consulting

Gezins- en relatietherapie

Iedereen heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen.

Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt.

Als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten, of een depressief of (zeer) problematisch gedrag, zoals mishandeling of verslavingsproblematiek.

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in diverse leefsystemen, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

Systeemtherapie ofwel relatie-/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie. Naast een individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met één of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Samenleven ‘een Kunst’!

De relatie-/gezinsproblemen ‘dichter’ bij huis, zoals na een echtscheiding of bij het aangaan van een nieuwe relatie, zullen u niet vreemd in de oren klinken. Iedereen kent wel een nieuw samengesteld gezin.

Het valt niet mee om kinderen te begeleiden, als je zelf niet goed weet hoe je om moet gaan met boosheid, verdriet of schuldgevoelens ten gevolge van een verlies door overlijden of echtscheiding.

Welke rol heeft je nieuwe partner en hoe ga je om die ex-man/vrouw die ook mede-ouder en opvoeder is?

Soms lijkt het geluk terug te keren in de vorm van een nieuwe partner. Helaas blijkt een groot aantal ‘nieuwe’ gezinnen hebben het erg moeilijk met het samen vormgeven van dat ‘nieuwe’ gezin. Veelal door bepaalde verwachtingen, die niet waargemaakt kunnen worden. Het valt niet mee om als nieuwe partner ook geconfronteerd te worden met de opvoeding van andermans kinderen, hoe groot de wil en inzet ertoe ook aanwezig is. Het toelaten van een nieuwe opvoeder in contact met je kinderen kan veel strijd oproepen. Om niet langer door te worstelen met vragen of klachten als gevolg van deze problemen, kan het goed zijn om hierover met een hulpverlener te praten.

Individuele systeemtherapie

Naast relatie- en gezinsklachten zijn er natuurlijk veel meer klachten die je niet los kan zien van je directe omgeving. Deze omgeving noemen we het “systeem” of ook wel “kontekst”.

Een aantal voorbeelden:

Wanneer therapie

Mensen maken gewild en ongewild deel uit van diverse sociale systemen zoals school, gezin of werk. Binnen zo’n sociaal systeem beïnvloeden we elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving(systeem). Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder

Werking

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoek ik samen met u naar andere manieren van kijken (out of the box) om met de problemen om te gaan. In de therapie wordt u zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpt u welke invloed u op anderen kunt hebben. Het doel daarbij is om meer inzicht te verkrijgen en gedragingen aan te passen.