MGB Consulting

MGB Consulting

Rien van den Broek

Rien van den Broek werkt sinds 2012 als organisatieadviseur/ coach/ supervisor als zelfstandige vanuit zijn eigen bureau “MGB consulting”. Het bureau is gespecialiseerd in het vanuit een andere context “out of the box” analyseren van zowel organisatorische als persoonlijke blokkades.

De belangrijkste drijfveer om zich te specialiseren in deze producten heeft te maken met de oprechte belangstelling voor mensen. Hij is nieuwsgierig naar wat hen beweegt, wat hen blokkeert en wat hun diepere drijfveren zijn in hun leven. Tevens geeft het hem voldoening dat hij mensen mag volgen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Rien heeft veel ervaring op het gebied van personeel en organisatie in gezondheidszorg, residentiële jeugdhulpverlening en het gevangeniswezen, waar ook zijn wortels liggen.

Hij heeft een psychiatrische en gezinstherapeutische opleiding genoten en diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van coaching / supervisie. En verder 10 jaar werkzaam geweest als directeur in het gevangeniswezen.

Visie

Mensen ontwikkelen bepaalde gedragspatronen op grond van hun opvoeding, normen, opvattingen, drijfveren en ervaringen uit het verleden (rugzak-je). Sommige patronen zijn je dierbaar en behulpzaam, andere kunnen je belemmeren in jouw functioneren. In een werksituatie uit zich dit in de vorm van vastlopen, conflicten, slecht presteren, ziekteverzuim, burn-out en je ongelukkig voelen. Verwijten aan anderen lossen niets op. Verandering komt alleen tot stand door zelf die vicieuze cirkel te doorbreken. Maar dat is heel lastig, juist omdat het jezelf betreft (het probleem is onderdeel geworden van je “zijn” en het “zijn” onderdeel van het probleem).

MGB consulting helpt de gecoachte te onderzoeken welke onderliggende normen, waarden, opvattingen en ervaringen dit gedrag in stand houden en wat de reden is om dit gedrag in stand te houden. Vaak ervaart de gecoachte, onbewust, voordeel uit dit gedrag, bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid. Bewustwording kan er toe leiden dat de gecoachte tot andere keuzes komt. Soms moet eigen kracht worden (her)ontdekt om deze vervolgens goed in te kunnen zetten en zo een gewenste verandering tot stand te brengen.

Werkwijze

Ik werk volgens de systeemtheoretische benaderingswijze en hierbij is resultaatgerichtheid een belangrijk en natuurlijk uitgangspunt. Ik heb veel ervaring en ben goed geoefend in het vanuit een ander perspectief kijken, analyseren en interveniëren op interactie- en denkpatronen waarbij mensen/ organisaties zich klemzetten. Hierbij maak ik gebruik van al mijn kennis, ervaring en vaardigheden en mijn goed ontwikkelde intuïtie. Ik ben een generalist met een goed oog voor detail die als adviseur/coach mensen met verschillende vraagstukken in organisaties kan ondersteunen in het behalen van doelen c.q. betere resultaten. Ik adviseer en coach zowel leden van het management als andere leidinggevenden en individuen.