MGB Consulting

Individuele coaching

Voor wie?

MGB consulting verzorgt individuele coachingstrajecten voor bedrijven en instellingen.

Coachingsvragen hebben vaak betrekking op werkgerelateerde processen. Het betreft thema’s die te maken hebben met zelfbeeld, conflicthantering, verbeteren van samenwerkingsrelaties en/of vergroten van effectiviteit van handelen. U kunt hierbij denken aan:

Uitgangspunten

De gecoachte is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen vraagstukken, want mensen veranderen alleen uit eigen beweging.

Begeleiding vindt plaats op basis van vastgestelde doelen en resultaten. Individuele coaching is vertrouwelijk en maatwerk.

Werkwijze

Individuele coaching bestaat doorgaans uit vier tot acht intensieve gesprekken van 1,5 uur. Deze gesprekken worden ondersteund door tussentijdse opdrachten die zijn toegespitst op de gecoachte.

De coaching is gericht op zelfsturing van de gecoachte, waarbij de coach zich zo snel mogelijk overbodig maakt. Uitgangspunt blijft dat de gecoachte zich zelf kan coachen.

Intakegesprek

Om helder te krijgen wat precies de coachingsvraag is en of coaching wel het juiste antwoord is, wordt een intakegesprek gevoerd met de gecoachte. Dit is tevens het kennismakingsgesprek, waarin mensen kunnen ervaren hoe de coach te werk gaat.Verder is het van groot belang dat er een klik is tussen u en de coach.

Na de intake geeft de coach zijn visie op de essentie van het probleem en de aanpak die hem het meest geschikt lijkt. Een inschatting van het aantal gesprekken vindt tevens plaats. Vervolgens is er een gesprek met opdrachtgever, gecoachte en coach waarin de coachvraag geformuleerd wordt met de vraag of alle partijen zich hier aan willen committeren. Waarna vervolgens een offerte gemaakt wordt.