MGB Consulting

Home

Het in beweging komen op basis van analyse, kijken vanuit een ander perspectief om vandaar uit inspiratie op te doen

“Mensen uitdagen om zelf in beweging te komen met als doel zelf de gewenste verandering in gang te zetten”. Dat is wat Rien van den Broek als organisatieadviseur/coach/supervisor wil bereiken.

Naar het management van de organisatie kijken om vanuit de positie “out of the box” tot een analyse te komen. Door die beweging kan de eigen kracht en inspiratie weer hervonden worden en omgezet in inspirerend en doelgericht leiderschap.

Bij de coaching, vanuit dezelfde werkwijze, komen tot zicht verkrijgen op eigen mogelijkheden, kracht en inspiratie om vandaar uit de gewenste verandering tot stand te brengen. Coaching kan hierbij van toegevoegde waarde zijn in de ontwikkeling van de medewerker in de organisatie. Het leidt tot betere prestaties en levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfstandigheid van mensen.

MGB consulting is in 2012 opgericht door Rien van den Broek. Het bureau is gespecialiseerd in de aanpak van:

Veranderingen komen alleen tot stand als men de bereidheid heeft om ”out of the box” te kijken om (tijdelijk) afstand te nemen van de eigen werkelijkheid om vandaar uit de vicieuze cirkel te doorbreken in voelen, denken en handelen en te gaan bewegen naar andere perspectieven.

Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt.