MGB Consulting

Conflictsituatie / mediation

Wat is Mediation

Mediation is een manier om met geschillen om te gaan. In de zin van; tot oplossingen komen zonder eindeloze discussies met of tussen advocaten en gerechtelijke procedures, maar vanuit de wens van partijen om op een informele manier tot redelijke oplossingen te komen. Uitgangspunt hierbij is behoud en/of verbetering van de onderlinge relatie.

Meestal is er al een heleboel op het betrekkingsniveau (relatie) vooraf gegaan aan het ontstaan van een conflict, waarin diverse partijen pogingen hebben ondernomen om tot oplossingen te komen. Dat dit tot nu toe niet gelukt is, roept allerlei irritaties en emoties op en met name het betrekkingsniveau onder druk zet waardoor het steeds moeilijker wordt om nog tot oplossingen te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.

De mediator zal trachten, vanuit een neutrale positie, een communicatieproces op gang brengen en begeleiden en zo te bemiddelen tussen partijen. De mediator doet geen uitspraken maar is gericht om de onderlinge betrekking te verbeteren om zo partijen inhoudelijk tot een oplossing te brengen en doet dat zodanig dat de partijen zelf de zakelijke en praktische kant van hun geschil kunnen oplossen.

De procedure

De procedure is kort en zo informeel mogelijk:

Mediation gaat niet uit van gelijk of ongelijk, maar van de redelijkheid van oplossingen waaraan alle partijen inhoudelijk hebben bijgedragen.

Alle kosten voor en samenhangend met de mediation, worden in principe door beide partijen gelijk gedragen, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

De bijeenkomsten duren 1½ tot 2 uur. Meestal is er meer dan één gesprek nodig.