MGB Consulting

Burn-out begeleiding

Burn-out

Stress hoort bij het leven. Het kan de juiste spanning zijn, nodig om alert op (nood)situaties te reageren. Deze gezonde stress bevordert ook de concentratie die helpt een lastige klus tijdig tot een goed einde te brengen. Na afloop verdwijnt de spanning vanzelf.

Stress kan ook minder effectief zijn. Bijvoorbeeld bij een constant hoge werkdruk of bij privé-spanningen. De spanning verdwijnt niet meer, de rek raakt eruit. Deze stress is niet gezond en kan leiden tot overbelasting en uitputting. Met als mogelijk gevolg een burn-out.

Wat is burn-out?

Burn-out is een gevoel van helemaal leeg of op zijn, door het aanhoudend overschrijden van grenzen. De accu is leeg en het lukt simpelweg niet meer deze (snel) op te laden. Door langdurig meer te doen dan je aankunt, raakt het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord. Er kunnen zich verschijnselen voordoen van vervreemding ten opzichte van anderen en van verminderd vertrouwen in persoonlijk kunnen. Zo eindigt 40% van de burn-out gevallen in arbeidsongeschiktheid.

Verschijnselen van burn-out

Het belangrijkste verschijnsel is vermoeidheid. Mensen met burn-out verschijnselen leven van weekend naar weekend. Hebben moeite met inslapen, omdat ze nog bezig zijn met de zaken die zij gedaan hebben of nog moeten doen. Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werk gerelateerd probleem. De ervaring leert echter dat klachten ontstaan door een combinatie van factoren die mensen uit balans brengen.

Burn-out ontstaat als gevolg van langdurige, emotionele overbelasting. Omgaan met mensen kost veel energie en assertief de persoonlijke grenzen bewaken lukt niet meer. Gestaag loopt de accu leeg. De houding naar de omgeving wordt (vaak onbewust) een afstandelijke en onpersoonlijke. Werk, relatie, sociale contacten, alles kost veel meer energie dan voorheen. Prestatie en zelfvertrouwen lijden hieronder.

Oorzaken van burn-out

Burn-out ontstaat op het werk door een chronische emotionele overbelasting. Men wordt zwaarder belast dan men aan kan. Deze overbelasting kan zowel kwalitatief (het werk wordt als te moeilijk ervaren) als kwantitatief (het werk wordt als te veel ervaren) zijn. Belangrijke factoren voor het ontstaan van burn-out zijn:

Het karakter is bij het ontstaan van een burn-out ook belangrijk, vaak zijn het juist de gewaardeerde collega's of medewerkers die burn-out verschijnselen krijgen.

Wie lopen het meeste risico?

Burn-out komt veelal voor bij mensen die de lat zeer hoog leggen voor zichzelf. Het gaat vaak om perfectionisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze steken heel veel energie in hun werk. Helaas vergeten ze een deel van die energie te reserveren en te investeren in zichzelf.

De volgende karaktereigenschappen geven een verhoogde kans op het ontstaan van een burn-out:

Burn-out voorkomen

Beter omgaan met een hoge werklast

U hebt het druk, het werk stapelt zich op en precies op het moment dat u even op adem wilt komen, wordt een collega ziek. Nu zijn ook úw deadlines in gevaar, terwijl u net wilde gaan golfen met een belangrijke klant die mogelijk afhaakt. Dat kunt u zich niet veroorloven! Dus u kiest het zekere voor het onzekere: nog meer taken en nog meer stress. U wordt prikkelbaar en neemt nauwelijks meer initiatieven en tot overmaat van ramp vragen huiselijke problemen uw aandacht. Een burn-out is dan niet meer ver.

Komt dit u bekend voor?

Dan voelt u zich waarschijnlijk geen krachtige leider, noch voor uzelf, noch voor uw omgeving.

MGB consulting helpt u weer afstand te nemen en op adem te komen. Dat is nodig om te ontdekken waar u energie verliest en hoe u nieuwe energie kunt opdoen, waar u keuzes heeft om het anders te doen, waar 'moeten' kan worden vervangen door “willen” en vooral om zelf weer verantwoordelijkheid te nemen.

MGB consulting is gericht op verwerving van inzicht in het ontstaan van de problemen en op verandering van het functioneren op verschillende niveaus.